Program na výpočet průběhu teplot v jednozónovém modelu

Program určený k výpočtu průběhu teplot v jednozónovém modelu s řízeným větráním, případně řízenou klimatizací.


Program jsem vytvořil na základech teorie Prof.Ing.J.Chyského, CSc. uvedené např. v časopise VVI, č.1, r.1995 str.40. Výpočet vychází z rovnováhy tepelných toků, vstup (zisky), výstup (odvod větraným vzduchem) a akumulace.

Tepelné zisky program počítá spojitě na základě normy - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů - ČSN 73 0548, je určený pro výpočet průběhu vnitřní teploty ti v daném prostoru. Do výpočtu je zahrnuta akumulace vnitřních stěn.

Započítaná akumulace předpokládá rovnoměrné vyrovnání teplot v akumulačních stěnách během daného časového kroku tj. 1h, což je pro běžné materiály tloušťka cca 10cm. Ze zadané akumulační stěny vezme program její polotloušťku. To znamená, že program vezme polovinu z tloušťky zadané stěny do rozměru 20cm (polotloušťku 10cm).

Program neuvažuje silnější akumulační stěny ani vedení stěnami do okolních stěn, proto se dá říct, že bude vždy na bezpečné straně.

Z teploty vnitřních stěn tstěn se iterační metodou počítá vnitřní teplota ti a naopak. Program je možné použít dvěma způsoby.

 • První je řízené větrání, kdy se větrá venkovním vzduchem a volí se intenzita větrání v pracovní době a mimo pracovní dobu.
 • Druhý je klimatizace, volí se teplota přiváděného vzduchu v pracovní době (hygienické omezení) a mimo ni, při konstantní výměně vzduchu (zaregulovaná síť).

Výpočet klimatických podmínek provádí program automaticky ze zadaných rovnic pro každou hodinu zvoleného dne zadaného měsíce (3.÷10.) dle obecných závislostí jenž platí pro Českou republiku, přičemž je možné volit nadmořskou výšku a zeměpisnou šířku. Časové údaje je možné posunout o jednu hodinu s ohledem na letní čas.

Program umožňuje použití chladících trámů a chladících stropů (sálavého chlazení).

Modelové úlohy:

 • Průběh teplot v prostoru větraným venkovním vzduchem. Free cooling.
 • Průběh teplot v prostoru klimatizovaném upravovaným vzduchem v případě nedostatečného výkonu z důvodů omezeného teplotního spádu na výustkách. Úlohu je možné řešit změnou teplotního spádu v době kdy nejsou přítomné osoby.
 • Průběh teplot v prostoru klimatizovaném upraveným vzduchem v případě nedostatečného vzduchového výkonu.
 • Vliv stínění na průběh teplot v daném prostoru.

Výstupní údaje:

 • Průběh teplot v místnosti v číselné i grafické formě.
 • Průběh povrchových teplot akumulačních stěn.
 • Maximální vnitřní teplota ti s časovým údajem.
 • Maximální vnitřní teplota  ti v pracovní době.
 • Vnitřní teplota  ti na začátku pracovní doby, pro kontrolu v případě použití Free cooling.
 • Maximální tepelný zisk s časovým údajem.
 • Denní průměr tepelných zisků.

Cena programu: 5 000,-Kč (Uvedená cena je jednorázová pro jeden podnikatelský subjekt, program není omezen počtem licencí.)
Lukáš Putta

+420 773 562 986

info(zav)stabilita.eu

(c) STABILITA.EU, 2021