Kolena bolavá

Kolena ó kolena, bolest v kolenou, poškozené vazy a další potíže. Používáme kolena vhodným způsobem, tak aby nebolela a dlouho nám vydržela? Až na stará kolena....


New | vieW zkoumá, jestli využíváte kolena vhodným způsobem, kterým směrem Vaše kolena přenáší sílu, nakolik se dostávájí do torze. Síla a její směr přenášený koleny má zásadní vliv na jejich opotřebení. Základním každodenním pohybem je chůze po rovině. Náročnější pohyb pro kolena je chůze po schodech , případně v jinak nerovném terénu. Pokud si navíc přitížíte nákupními taškami, během, sportem, nadváhou či fyzicky náročným povoláním, projeví se jakákoliv nevhodnost používání kolen rychleji. Překvapivě i řízení auta může kolena přetěžovat, bolest Vás spolehlivě upozorní.

Co s tím, když kolena bolí? Můžete zkusit bandáže, ortézy v krajním případě operaci. Nebo.....

Máte chuť, potřebu začít od začátku? Naučit se chodit tak, aby kolena nebolela? Jsme tu pro Vás s naším kurzem pohybové stability, který Vám nabídne mnohem víc než jen řešení obtíží s koleny.


Bolest zad

Únavová bolest zádových a souvisejících svalů způsobená jednostranným zatížením, případně nevhodným držením těla. Akutní bolest způsobená jednorázovým přetížením, vyhřeznutí, uskřípnutí, lokální křeč. Únavová bolest může souviset s vychýlenou polohou pánve. Páteř je posazena na pánvi. Minimální vychýlení pánve se bezprostředně projeví vychýlením osy páteře. Vychýlená páteř kompenzuje svojí nevhodnou polohu někde výše tak, aby poloha hlavy - očí a uší byla v rovině.
Uši jsou centrem rovnováhy. K udržování rovnováhy využíváme zejména oči, což je pro nás nejpohodlnější, ale také energeticky náročnější a při rychlejším pohybu nedostatečné pro orientaci v prostoru.
Jednostranně vychýlená páteř trvale namáhá zádové svaly, které se jí snaží udržet v této trvale vychýlené poloze mimo vlastní osu.

Zranění může vzniknout v případě, že vychýlenou páteř zatížíme pohybem nebo břemenem. Je velmi důležité, aby hluboké stabilizační svaly, které páteř těsně obepínají dokázaly po celou dobu výkonu udržet vzájemnou polohu obratlů ve správné ploze. Pokud není poloha mezi obratly zachována, může být tlak na plotýnku i trojnásobkem běžného zatížení, který vytlačuje plotýnku ven.

Aktivací hlubokého stabilizačního svalstva, jeho aktivním nevědomým využíváním v každodenním životě i při sportu začnete své tělo využívat efektivním způsobem, kterým se vyhnete bolesti a zranění.
Technologie New|vieW jak lépe a efektivně používat tělo, rádi Vás vše naučíme v našem kurzu.

 
Lukáš Putta

+420 773 562 986

info(zav)stabilita.eu

(c) STABILITA.EU, 2021